אם עברת ניתוח אחד או יותר להחלפת מפרק ברך ו/או החלפת מפרק ירך כדאי לדעת אילו זכויות והטבות מגיעות לך.

אספנו עבורך מידע מאתר המוסד לביטוח לאומי ומשרד התחבורה שמטרתו לעזור לך לבדוק אם אתה עומד בקריטריונים לקבלת:

1.      גמלת ניידות

2.      תג חנייה לנכה

המידע מוגש כשרות למנותחים ונלקח מאתר המוסד לביטוח לאומי ומשרד התחבורה, את המידע המלא תוכלו למצוא בקישורים לאתרים.

 

זכאות להטבות בניידות / גמלת ניידות מביטוח לאומי

 תנאי זכאות – מי זכאי?

אתה עשוי להיות זכאי להטבות בניידות אם אתה עונה על שני התנאים הבאים:

 1. ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לך אחוזי מוגבלות בניידות, עקב ליקויים ברגלים לפי רשימת ליקויים מוגדרת

 

  אחוזי המוגבלות לאחר החלפת מפרק ירך או החלפת מפרק ברך
60%  מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים קליניים, רנטגניים או הדמייתיים אחרים להתרופפות המפרק.
50% מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד.
70%  מצב אחרי החלפת שני מפרקים.
80% .מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים.
100%  מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים.

 

 1. על החלטת הוועדה הרפואית תוכל להגיש ערעור לוועדה הרפואית לערערים של משרד הבריאות. על החלטת הוועדה לעררים ניתן להגיש תובענה לביה”ד המחוזי.
  לתשומת לבך, לא תוכל לקבל הטבות בניידות, אם נקבעו לך אחוזי מוגבלות בניידות זמניים.לאחר שהוועדה הרפואית קבעה שיש לך ליקוי בגפיים התחתונות, בהתאם לרשימת הליקויים המוגדרת, תוכל להגיש תביעה להטבות בניידות לביטוח הלאומי.
 2. אתה תושב/ת ישראל הנמצא בישראל, מגיל 3 שנים עד גיל הפרישה.
  (גיל הפרישה של האישה, לעניין הטבות בניידות, זהה לגיל הפרישה של הגבר).
  אם קיבלת בעבר הטבות בניידות, תוכל בתנאים מסוימים לקבל את גמלת הניידות לאחר גיל הפרישה.

תנאי זכאות – זכאות להטבות בנידות לאחר גיל הפרישה

 ‏לפי הסכם הניידות אי אפשר להגיש תביעה לגמלת ניידות לראשונה לאחר גיל הפרישה.
לטבלת גיל הפרישה לעניין ניידות (בטבלה למטה)

מי שקיבל גמלת ניידות לפני שהגיע לגיל הפרישה יהיה זכאי להמשיך ולקבל גמלת ניידות, אם הוא עונה על כל תנאי הזכאות לגמלת ניידות, בכפוף להסכם הניידות, ונוסף על כך הוא עונה על אחד מהתנאים האלה:

מי שעונה על התנאים הרשומים למעלה, והגיע לגיל 65 לפני 1.1.2002 ימשיך לקבל את כל ההטבות בניידות, רק אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף ומסוגל לנהוג ונוהג ברכבו.
אם אין לו רישיון נהיגה, הוא עשוי להיות זכאי להלוואה עומדת בלבדבכפוף לתנאי קבלת הלוואה עומדת בהסכם הניידות.

 גיל הפרישה לפי תאריך לידה, לעניין הטבות בניידות 

תאריך הלידה גיל הפרישה לעניין ניידות לגברים ולנשים
מתאריך עד תאריך  
    – 6/1939 65
7/1939 8/1939 65 ו-4 חודשים
9/1939 4/1940 65 ו-8 חודשים
5/1940 12/1940 66
1/1941 8/1941 66 ו-4 חודשים
9/1941 4/1942 66 ו-8 חודשים
5/1942 ואילך 67

 

הגשת התביעה – אופן הגשת התביעה

בשביל להגיש תביעת תאונות עבודה, על המבקש לקבלת גמלת ניידות מהביטוח הלאומי יגיש ללשכת הבריאות המחוזית טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות.

לאחר שהוועדה הרפואית המחוזית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות, המזכים בגמלה, יש להגיש טופס תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם ניידות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף. מידע בקישור: טופס תביעה

לתשומת לבך,
אם לשם התייצבות לפני הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים, אתה צריך לנסוע, ואינך יכול להשתמש בתחבורה הציבורית בשל מצב בריאותך, ייתכן שתהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, ובלבד שלא משולמת לך קצבת ניידות.
לשם בדיקת זכאותך להחזר הוצאות הנסיעה, עליך להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך אישור מהרופא המחוזי או מיו”ר הוועדה לעררים, לפיו אינך יכול להשתמש בתחבורה הציבורית, וכן קבלות מקוריות על הנסיעה.

הגשת התביעה – מסמכים אותם יש להגיש עם הגשת התביעה
 בתביעה לקצבת ניידות לבעלי רכב:
 1. צילום רשיון נהיגה בר-תוקף עם פירוט כל ההגבלות בנהיגה.
 2. צילום של פוליסת ביטוח מקיף בתוקף.
 3. אם המוגבל בניידות משתכר, עליו לצרף גם תלושי שכר לתקופה של שלושת החודשים האחרונים שבסמוך לפני מועד הגשת התביעה.
 4. חייל בשירות חובה ימציא אישור מן הצבא על שירותו ועל מועד השחרור המשוער.
 5. חתימה על כתב התחיבות למוגבל בניידות.
בתביעה לקצבת ניידות לחסרי רכב:
 1. אם המוגבל בניידות משתכר, עליו לצרף גם תלושי שכר לתקופה של שלושת החודשים האחרונים שבסמוך לפני מועד הגשת התביעה.
 2. השוהה במוסד יצרף לתביעה גם אישור על יציאותיו ברכב מנועי מן המוסד שבו הוא שוהה, שש יציאות בחודש לפחות ופירוט מועדי היציאות.
 3. חתימה על כתב התחייבות למוגבל בניידות.
לפרטים נוספים הכנסו לאתר המוסד לביטוח לאומי

 

תג נכה לרכב

תג חניה לנכה

מי זכאי לקבלת תג חנייה לנכים?

הגדרת נכה לעניין תג חניה לפי תקנות התעבורה

1.       אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2 (א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי”ד – 1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2 (א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) , התשי”ד – 1955, אשר אישר לגביו בכתב אחת משתי אלה:

a.       שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות

b.      שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו

2.       “עיוור” – מי שהוא נזקק מחמת עיוורון כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), התש”ל – 1970

3.       אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לנכה

מי רשאי לקבל תג חניה

·         נכה משרד הביטחון

·         בעל תעודת עיוור – משרד העבודה

·         מוגבלי ניידות בכל הגילאים

·         משרד האוצר – אגף השיקום

·         ביטוח לאומי – נפגעי איבה

הקרטריונים לקבלת תג נכה ואגרת נכה

·         נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות

·         או שדרגת נכותו מגיעה ל- 60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו

·         מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים (לנכה) לצורך ניידותו

 

איך פונים לקבלת תג נכה?

כל נכה המבקש לקבל תג חניה עבור רכבו חייב לשלוח מסמכים ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות של משרד התחבורה

מהם המסמכים הנדרשים לבקשת תג נכה?

לקבלה או לחידוש תג חניה לנכה חובה למלא טופס בקשה  לתג חניה לנכה בצירוף המסמכים הבאים:

מהם האישורים הנדרשים לקבלת תג נכה?
משלוח הבקשה:

את הבקשה יש להעביר באמצעות דואר או דרך פניה מקוונת ליחידה לטיפול במוגבלי  ניידות באגף הרישוי. אין צורך להגיע למשרד הרישוי. לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה הרלוונטי מרשימת הטפסים והתצהירים, בצירוף המסמכים הנדרשים

למידע נוסף יש להכנס  לאתר משרד התחבורה רשות הרישוי